Formular za prijavu za zaposlenje

Ispunite formu ispod ukoliko želite biti dio KFC tima.

(Prihvatljivi formati dokumenta su .pdf, .doc i .docx)

Prihvatam uslove korištenja